Παρουσίαση ΔΠΜΣ «Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά»

Submitted by admin on Thu, 04/05/2023 - 11:18

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά» θα συμμετάσχει στις ακόλουθες εκδηλώσεις παρουσίασης μεταπτυχιακών προγραμμάτων:

5/5/2023: Εκδήλωση Ενημέρωσης Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ, πληροφορίες εδώ

11/5/2023: Παρουσίαση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιων του ΕΚΠΑ, πληροφορίες εδώ