Δηλώσεις μαθημάτων και Διπλωματικών Εργασιών Εαρινού εξαμήνου 2022-23

Submitted by admin on Wed, 12/04/2023 - 10:57


Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με έτη εισαγωγής 2018, 2019 και 2020 να δηλώσουν έως 6 μαθήματα εαρινού εξαμήνου και Διπλωματική Εργασία, από τις 12.04.2023 ως τις 12.05.2023 στο  Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Μεταπτυχιακών Σπουδών: https://pgs.di.uoa.gr

Οι νέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές με έτη εισαγωγής 2021 και 2022 μπορούν να δηλώσουν έως 6 μαθήματα εαρινού εξαμήνου και Διπλωματική Εργασία, από τις 12.04.2023 ως τις 12.05.2023 στην  Πύλη Φοιτητολογίου του ΕΚΠΑ: https://my-uni.uoa.gr/

Η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με έτη εισαγωγής 2018, 2019, 2020, 2021 και 2022.