Γεώργιος Κολέτσος

Βαθμίδα
Ομότιμος Καθηγητής
Ίδρυμα
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π.