Μία επισκόπηση της πιθανοτικής συλλογιστικής στην επιχειρηματολογική λογική

Submitted by admin on Thu, 01/09/2022 - 14:36
Όνομα
Θωμάς Πιπιλίκας
Ημερομηνία παρουσίασης
02-11-2021
Τριμελής επιτροπή
Ευστάθιος Ζάχος (Συνεπιβλέπων)
Ιωάννης Κοκκίνης (Συνεπιβλέπων)
Κωνσταντίνος Δ. Κούτρας
Ελευθέριος Κυρούσης
Σύνοψη

Σε αυτήν τη διπλωματική εργασία μελετούμε την έννοια της επιχειρηματολογίας (jus­tification), αναπαριστάμενη σε ένα λογικό φορμαλισμό. Μελετούμε την επιστημική / δοξαστική αναπαράσταση της justification logic, μίας επέκτασης της κλασικής λογικής (classical logic) με φόρμουλες της μορφής t : F , που μεταφράζονται ως “Το t είναι επιχείρημα που υποδεικνύει την αλήθεια της θέσης (ή την πίστη στη θέση) F .”. Παρουσιά­ ζουμε τις βασικές σημασιολογίες της justification logic, συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα θεωρήματα ορθότητας και πληρότητας και αναλύουμε πώς εκλαμβάνει η κάθε μία την έννοια της επιχειρηματολογίας.

Επίσης, αναλύουμε την έννοια τις επιχειρηματολογίας συνυφασμένη με την έννοια της αβεβαιότητας, παρουσιάζοντας τις θεμελιώδεις probabilistic justification logics. Διατυπώνουμε τις αντίστοιχες σημασιολογίες, μαζί με τα αντίστοιχα θεωρήματα ορθότητας και πληρότητας και εξετάζουμε πώς η κάθε μία λογική αντιλαμβάνεται την αβεβαιότητα στο πλαίσιο της επιχειρηματολογίας.

Τέλος, μελετούμε μία νέα σημασιολογία που προτάθηκε και μελετήθηκε εκ των E. Lehmann και T. Studer τα τελευταία τρία χρόνια, ονόματι subset models. Ελέγχουμε πώς τα subset models θα μπορούσαν να συνδυαστούν με τη θεωρία πιθανοτήτων, στην προσπάθεια κατασκευής μίας πιθανοτικής λογικής που διαχωρίζει μεταξύ της αβεβαιότητας υπό το πρίσμα της πειστικότητας του επιχειρήματος, της αβεβαιότητας υπό το πρίσμα της αποδεικτικότητας της θέσης εκ του επιχειρήματος και της ισχύος της θέσης.