Αξιολόγηση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2021-2022

Submitted by admin on Mon, 23/05/2022 - 09:01

Αγαπητοί-ές Φοιτητές-τριες του ΔΠΜΣ,

σας καλώ να συμμετάσχετε στην αξιολόγηση των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου, η οποία θα διεξαχθεί από 23/05/2022 μέχρι 05/06/2022 μέσω της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (https://survey.uoa.gr/).

Μπορείτε να αξιολογήσετε τα μαθήματα σύμφωνα με την δήλωση μαθημάτων σας. Η συμμετοχή σας γίνεται με τον ηλεκτρονικό ιδρυματικό σας λογαριασμό και τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα. Κατά τη συμμετοχή σας δεν καταγράφεται κανένα στοιχείο που να σας προσδιορίζει. Η μόνη πληροφορία που καταγράφεται για κάθε λογαριασμό είναι αν έχει συμμετάσχει στην αξιολόγηση ή όχι.

Ο Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Καθηγητής Παναγιώτης Ροντογιάννης