Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Κωνσταντίνου Τσατσάνη

Submitted by admin on Thu, 24/03/2022 - 13:36

Ο φοιτητής του προγράμματος Κωνσταντίνος Τσατσάνης θα παρουσιάσει τη διπλωματική του εργασία με θέμα:

Παρεμποδίσεις των απόγειων-Ψευδοδασών ως προς την σχέση του ελάσσονος

την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00μέσω τηλεμετάδοσης *.

Σύνοψη Διπλωματικής:

Ένα γράφημα ανήκει στην κλάση των Ψευδοδασών αν κάθε συνεκτική συνιστώσα του περιέχει το πολύ έναν κύκλο. Ένα γράφημα είναι απόγειο-Ψευδοδάσος αν μπορεί να μετατραπεί σε Ψευδοδάσος με την αφαίρεση μίας κορυφής. Έχουμε εντοπίσει τα 33 γραφήματα τα οποία αποτελούν το Σύνολο Παρεμπόδισης για την κλάση γραφημάτων απόγεια-Ψευδοδάση, δηλαδή τα ελαχιστικά γραφήματα ως προς την σχέση του ελάσσονος, τα οποία δεν είναι απόγεια-Ψευδοδάση.

Η Επιτροπή,

Αρχοντία Χ. Γιαννοπούλου (Επιβλέπουσα),
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ

Δημήτρης Ζώρος,
Εξωτερικός συνεργάτης

Σταύρος Κολλιόπουλος,
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ

* Webex link: https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m88794f0fcadb366afd420c46d30be197