Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Θωμά Πιπιλίκα

Submitted by admin on Fri, 29/10/2021 - 16:09

Ο φοιτητής του προγράμματος Θωμάς Πιπιλίκας θα παρουσιάσει τη διπλωματική του εργασία με θέμα:

A Survey of Probabilistic Reasoning in Justification Logic 

την Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 14:00μέσω τηλεμετάδοσης *.

Σύνοψη Διπλωματικής:

In this thesis, we study the notion of \textit{justification}, interpreted in a logical formalism. Specifically, we study the epistemic/doxastic interpretation of \textit{justification logic}; i.e., an expansion of classical logic with formulae of the form $t\jf{F}$, which translate as "$t$ is an evidence of the truth of $F$.". We present the basic semantics for justification logic, along with the corresponding theorems of soundness and completeness, and analyze how each one of them perceives the notion of justification.

Moreover, we examine the notion of justification in relation to the notion of uncertainty, by presenting the fundamental \textit{probabilistic justification logics}. We present the corresponding semantics, accompanied with the corresponding soundness and (sort of) completeness and we investigate how each one of these perceives the uncertainty in the context of justification.

Last but not least, we define the \textit{subset models}, a recent semantics for justification logic proposed and studied by E. Lehmann and T. Studer. We analyze the ontology of justification, as it is expressed in this framework, and we examine how subset models could probably combine with the notion of uncertainty, in a way that distinguishes between the suasiveness of the evidence $t$, the conclusiveness of evidence $t$ over assertion $F$, and the certainty of $F$.

Η Επιτροπή,

Ευστάθιος Ζάχος (Συνεπιβλέπων),
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ

Ιωάννης Κοκκίνης (Συνεπιβλέπων),
Εξωτερικός συνεργάτης

Κωνσταντίνος Δ. Κούτρας,
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Παν/μιο Πελοποννήσου

Ελευθέριος Κυρούσης,
Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ

* Σύνδεσμος: https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mb3e74113e0f9f86cef574e314a5a5f3b
  Meeting number: 2734 748 2772
  Password: aNkpsV8Ws45