Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2021-22

Submitted by admin on Fri, 14/05/2021 - 09:06

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών δέχεται αιτήσεις υποψηφίων σπουδαστών για το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά», το οποίο λειτουργεί με συνεργασία των παρακάτω Τμημάτων και Σχολών:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών:

  • Τμήμα Μαθηματικών
  • Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο:

  • Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
  • Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των μαθημάτων, τον τρόπο επιλογής και τις υποχρεώσεις των φοιτητών δίνονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://alma.di.uoa.gr/el

Πληροφορίες δίνονται επίσης από τη Γραμματεία του Τμήματος, (στα τηλ. 2107275192, 2107275228, e-mail: secret@di.uoa.gr )

  • Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων 17/5/2021 έως 7/6/2021
  • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων έως 30/6/2021
  • Έναρξη Μαθημάτων 4/10/2021

Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται από 17/5/2021 έως 7/6/2021 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://pgs.di.uoa.gr/outer/index.php