Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Ευάγγελου Πρωτόπαπα

Submitted by admin on Thu, 29/10/2020 - 10:53

Ο φοιτητής του προγράμματος Ευάγγελος Πρωτόπαπας θα παρουσιάσει τη διπλωματική του εργασία με θέμα:

Λεξικογραφικά Σύνολα

την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 17:00, μέσω τηλεμετάδοσης *.

Σύνοψη Διπλωματικής:

Ο στόχος της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει αν μια πρόσφατα προταθείσα απειρότιμη λογική μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα, μη κλασική θεωρία συνόλων. Όπως και στην ασαφή θεωρία συνόλων (fuzzy set theory), τα μέλη ενός συνόλου στην προτεινόμενη θεωρία μπορούν να έχουν διαφορετικό βαθμό συμμετοχής που εκφράζεται με διαφορετικά επίπεδα τιμών αλήθειας. Σε αντίθεση όμως με την ασαφή θεωρία συνόλων, η σχέση υποσυνόλου καθώς και οι πράξεις της ένωσης και της τομής, ορίζονται με λεξικογραφικό τρόπο σε σχέση με τις τιμές αλήθειας των στοιχείων των εμπλεκόμενων συνόλων. Για το λόγο αυτό ονομάζουμε τα σύνολα της προτεινόμενης θεωρίας, λεξικο- γραφικά σύνολα (lexicographic sets). Αποδεικνύουμε ότι πολλές γνωστές ιδιότητες που ισχύουν στην κλασική θεωρία συνόλων εξακολουθούν να ισχύουν και για τα λεξικογραφικά σύνολα. Επιπλέον, δίνουμε ενδείξεις ότι η προτεινόμενη θεωρία μπορεί να έχει πρακτικές εφαρμογές σε περιοχές της Πληροφορικής όπου η λεξικογραφική διάταξη παίζει καθοριστικό ρόλο. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη θεωρία, αποδεικνύουμε ένα γενικευμένο θεώρημα τομής μοντέλων για λογικά προγράμματα με άρνηση.

Η Επιτροπή,

Δημήτριος Θηλυκός,
Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ

Σταύρος Κολλιόπουλος,
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ

Παναγιώτης Ροντογιάννης (Επιβλέπων),
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ

 

* Αν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση εξ αποστάσεως, παρακαλούμε στείλτε e-mail στο prondo@di.uoa.gr για να ενημερωθείτε για τη διεύθυνση του zoom meeting.