Διαλέξεις Υπολογιστικής Πολυπλοκότητας

Submitted by admin on Mon, 28/09/2020 - 12:56

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα Υπολογιστική Πολυπλοκότητα με διδάσκουσα την Α. Γιαννοπούλου να εγγραφούν έγκαιρα στην η-τάξη ώστε να λαμβάνουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή του μαθήματος.

Το πρώτο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30/09 στις 13:00 - 15:00 μέσω zoom.

Eclass μαθήματος  https://eclass.uoa.gr/courses/DI456/