Αρχοντία Χ. Γιαννοπούλου

Διευθυντής
Αριθμός τηλεφώνου
210 7275210
Διεύθυνση
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη, 157 84, Αθήνα