Ανακοίνωση έναρξης των μαθημάτων «Υπολογιστική Κρυπτογραφία» και «Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Υπογραμμικοί Αλγόριθμοι»

Submitted by admin on Mon, 30/09/2019 - 10:37

Οι διαλέξεις των μαθημάτων «Υπολογιστική Κρυπτογραφία» και «Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Υπογραμμικοί Αλγόριθμοι» θα ξεκινήσουν την Τρίτη 1/10/2019. Περισσότερες πληροφορίες στις ακόλουθες σελίδες: 

https://courses.corelab.ntua.gr/crypto (Υπολογιστική Κρυπτογραφία)

https://courses.corelab.ntua.gr/sublinear (Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Υπογραμμικοί Αλγόριθμοι)