Κανόνες για δυνατότητα διατύπωσης προτιμήσεων υπό συνθήκες σε ψηφοφορίες με πολλαπλούς νικητές

Submitted by admin on Wed, 03/04/2019 - 10:03
Όνομα
Γεώργιος Παπασωτηρόπουλος
Ημερομηνία παρουσίασης
09-04-2019
Τριμελής επιτροπή
Νίκος Λεονάρδος
Ευάγγελος Μαρκάκης (Συνεπιβλέπων)
Άρης Παγουρτζής (Συνεπιβλέπων)
Δημήτρης Φωτάκης
Σύνοψη

Ο τομέας της Υπολογιστικής Κοινωνικής Επιλογής μελετά, από αλγοριθμική σκοπιά, την αποτίμηση των προσωπικών προτιμήσεων προς μια συλλογική απόφαση. Πληθώρα προβλημάτων σε πολυπρακτορικά συστήματα, τεχνολογίες λήψης αποφάσεων, σχεδιασμό δικτύων, πολιτικό σχεδιασμό, συστήματα συστάσεων και άλλα, απαιτούν το σχεδιασμό και τη θεωρητική αξιολόγηση κανόνων ψηφοφορίας.

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε την προέλευση, ορισμένες εφαρμογές και υποπεριοχές μαζί με μία ιστορική επισκόπηση του αντικειμένου. Στο δεύτερο κεφάλαιο, εισάγουμε τον αναγνώστη σε εκλογικά σενάρια με περισσότερους από έναν νικητές, περιγράφοντας κάποιες επιθυμητές ιδιότητες των σχετικών κανόνων ψηφοφοριών και ορίζοντας τους πιο συχνά χρησιμοποιούμενους κανόνες μαζί με μία ματιά στα γνωστά αλγοριθμικά και υπολογιστικά τους αποτελέσματα. Μιας και σε πολλές περιπτώσεις, οι ψηφοφόροι επιθυμούν να τους επιτραπεί να εκφράσουν εξαρτήσεις μεταξύ των θεμάτων, όταν καλούνται να αποφασίσουν για περισσότερα από ένα θέματα, στο τρίτο κεφάλαιο εστιάζουμε σε εκλογές συνδυαστικής φύσεως, παρουσιάζοντας ορισμένες σχετικές εφαρμογές μαζί με λύσεις που έχουν προταθεί για την αντιμετώπιση αυτών των περιστάσεων. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο, περιγράφουμε το μοντέλο που έχει πρόσφατα προταθεί για χειρισμό ψήφων αποδοχής υπό συνθήκες σε πολλαπλά δυαδικά ζητήματα, ακολουθούμενο από ορισμένα νέα βέλτιστα και προσεγγιστικά αλγοριθμικά αποτελέσματα για τον minisum και τον minimax κανόνα του μοντέλου.