Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Γεώργιου Παπασωτηρόπουλου

Submitted by admin on Wed, 03/04/2019 - 09:47

Ο φοιτητής του προγράμματος Γεώργιος  Παπασωτηρόπουλος θα παρουσιάσει την διπλωματική του εργασία με θέμα:

Κανόνες για δυνατότητα διατύπωσης προτιμήσεων υπό συνθήκες σε ψηφοφορίες με πολλαπλούς νικητές 

την Τρίτη 9 Απριλίου 2019 και ώρα 14:00, στην αίθουσα 1.1.31 της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ.

Σύνοψη Διπλωματικής:

Ο τομέας της Υπολογιστικής Κοινωνικής Επιλογής μελετά, από αλγοριθμική σκοπιά, την αποτίμηση των προσωπικών προτιμήσεων προς μια συλλογική απόφαση. Πληθώρα προβλημάτων σε πολυπρακτορικά συστήματα, τεχνολογίες λήψης αποφάσεων, σχεδιασμό δικτύων, πολιτικό σχεδιασμό, συστήματα συστάσεων και άλλα, απαιτούν το σχεδιασμό και τη θεωρητική αξιολόγηση κανόνων ψηφοφορίας.

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε την προέλευση, ορισμένες εφαρμογές και υποπεριοχές μαζί με μία ιστορική επισκόπηση του αντικειμένου. Στο δεύτερο κεφάλαιο, εισάγουμε τον αναγνώστη σε εκλογικά σενάρια με περισσότερους από έναν νικητές, περιγράφοντας κάποιες επιθυμητές ιδιότητες των σχετικών κανόνων ψηφοφοριών και ορίζοντας τους πιο συχνά χρησιμοποιούμενους κανόνες μαζί με μία ματιά στα γνωστά αλγοριθμικά και υπολογιστικά τους αποτελέσματα. Μιας και σε πολλές περιπτώσεις, οι ψηφοφόροι επιθυμούν να τους επιτραπεί να εκφράσουν εξαρτήσεις μεταξύ των θεμάτων, όταν καλούνται να αποφασίσουν για περισσότερα από ένα θέματα, στο τρίτο κεφάλαιο εστιάζουμε σε εκλογές συνδυαστικής φύσεως, παρουσιάζοντας ορισμένες σχετικές εφαρμογές μαζί με λύσεις που έχουν προταθεί για την αντιμετώπιση αυτών των περιστάσεων. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο, περιγράφουμε το μοντέλο που έχει πρόσφατα προταθεί για χειρισμό ψήφων αποδοχής υπό συνθήκες σε πολλαπλά δυαδικά ζητήματα, ακολουθούμενο από ορισμένα νέα βέλτιστα και προσεγγιστικά αλγοριθμικά αποτελέσματα για τον minisum και τον minimax κανόνα του μοντέλου.

 

Η Επιτροπή,

Νίκος Λεονάρδος,
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ

Ευάγγελος Μαρκάκης (Συνεπιβλέπων),
Τμήμα Πληροφορικής, ΟΠΑ

Άρης Παγουρτζής (Συνεπιβλέπων),
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ

Δημήτρης Φωτάκης,
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ