Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Αικατερίνης Νικλάνοβιτς

Submitted by admin on Thu, 03/10/2019 - 17:44

Η φοιτήτρια του προγράμματος Αικατερίνη Νικλάνοβιτς θα παρουσιάσει την διπλωματική του εργασία με θέμα:

Εξαπλωτές και Ισορροπημένοι διαχωριστές

την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13:00, στην αίθουσα Α11 του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ.

Σύνοψη Διπλωματικής:

Ένα γράφημα ονομάζεται εξαπλωτής αν είναι αραιό αλλά ταυτόχρονα έχει ισχυρές ιδιότητες συνεκτικότητας. Οι εξαπλωτές είναι μία κατηγορία γραφημάτων η οποία, κυρίως λόγω των πολλών εφαρμογών τους σε διαφορετικά πεδία των μαθηματικών, έχουν μελετηθεί εκτενώς. Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι να αναλύσουμε τη σύνδεση των εξαπλωτών με άλλες έννοιες της θεωρίας γραφημάτων, και να μελετήσουμε τις δομές που μπορούμε να βρούμε σε αυτούς. Συγκεκριμένα, θα επικεντρωθούμε στους ισορροπημένους διαχωριστές και πώς αυτοί συνδέονται με τους εξαπλωτές. Επιπλέον θα δούμε πιο σύντομα, πώς οι ιδιοτιμές του πίνακα γειτνίασης ενός γραφήματος συνδέονται με την εξάπλωσή του αλλά και με άλλες ιδιότητές του. Τέλος, θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με τα ελάσσονα γραφήματα ενός εξαπλωτή.

Η Επιτροπή,

Αρχοντία Γιαννοπούλου,
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ

Μιχάλης Δρακόπουλος,
Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ

Δημήτριος Θηλυκός (Επιβλέπων),
Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ