Προσωπικό

Γραμματέας: Ευφροσύνη Παλάσκα
Διαχειριστής Ιστότοπου: Δημήτρης Ζώρος

Διδακτικό προσωπικό

Όνομα Sort descending Ίδρυμα
Άγγελος Κιαγιάς Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ε.Κ.Π.Α.
Αθανάσιος Τσαρπαλιάς Τμήμα Μαθηματικών Ε.Κ.Π.Α.
Αντώνιος Οικονόμου Τμήμα Μαθηματικών Ε.Κ.Π.Α.
Αντώνιος Συμβώνης Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Ε.Μ.Π.
Απόστολος Μπουρνέτας Τμήμα Μαθηματικών Ε.Κ.Π.Α.
Αριστείδης Παγουρτζής Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π.
Βασίλειος Ζησιμόπουλος Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ε.Κ.Π.Α.
Δημήτρης Ζώρος Εξωτερικός συνεργάτης
Δημήτριος Μ. Θηλυκός Τμήμα Μαθηματικών Ε.Κ.Π.Α.
Δημήτριος Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π.
Δημήτριος Χελιώτης Τμήμα Μαθηματικών Ε.Κ.Π.Α.
Ελευθέριος Κυρούσης Τμήμα Μαθηματικών Ε.Κ.Π.Α.
Ευαγγελία Χρυσίνα Εξωτερικός συνεργάτης
Ευάγγελος Ράπτης Τμήμα Μαθηματικών Ε.Κ.Π.Α.
Ιωάννης Z. Εμίρης Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ε.Κ.Π.Α.
Μιχαήλ Λουλάκης Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Ε.Μ.Π.
Νικόλαος Λεονάρδος Εξωτερικός συνεργάτης
Νικόλαος Σ. Παπασπύρου Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π.
Παναγιώτης Ροντογιάννης Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ε.Κ.Π.Α.
Πέτρος Στεφανέας Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Ε.Μ.Π.
Στάθης Ζάχος Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π.
Σταύρος Κολλιόπουλος Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ε.Κ.Π.Α.
Χρήστος Α. Αθανασιάδης Τμήμα Μαθηματικών Ε.Κ.Π.Α.
Χρήστος Κοναξής Εξωτερικός συνεργάτης