Προσωπικό

Γραμματέας: Ευφροσύνη Παλάσκα
Διαχειριστής Ιστότοπου: Δημήτρης Ζώρος

Διδακτικό προσωπικό

Όνομα Ίδρυμα Sort descending
Ιωάννης Z. Εμίρης Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ε.Κ.Π.Α.
Βασίλειος Ζησιμόπουλος Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ε.Κ.Π.Α.
Άγγελος Κιαγιάς Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ε.Κ.Π.Α.
Παναγιώτης Ροντογιάννης Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ε.Κ.Π.Α.
Σταύρος Κολλιόπουλος Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ε.Κ.Π.Α.
Στάθης Ζάχος Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π.
Δημήτριος Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π.
Αριστείδης Παγουρτζής Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π.
Νικόλαος Σ. Παπασπύρου Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π.
Χρήστος Κοναξής Εξωτερικός συνεργάτης
Νικόλαος Λεονάρδος Εξωτερικός συνεργάτης
Ευαγγελία Χρυσίνα Εξωτερικός συνεργάτης
Δημήτρης Ζώρος Εξωτερικός συνεργάτης
Δημήτριος Χελιώτης Τμήμα Μαθηματικών Ε.Κ.Π.Α.
Δημήτριος Μ. Θηλυκός Τμήμα Μαθηματικών Ε.Κ.Π.Α.
Ελευθέριος Κυρούσης Τμήμα Μαθηματικών Ε.Κ.Π.Α.
Απόστολος Μπουρνέτας Τμήμα Μαθηματικών Ε.Κ.Π.Α.
Αθανάσιος Τσαρπαλιάς Τμήμα Μαθηματικών Ε.Κ.Π.Α.
Αντώνιος Οικονόμου Τμήμα Μαθηματικών Ε.Κ.Π.Α.
Ευάγγελος Ράπτης Τμήμα Μαθηματικών Ε.Κ.Π.Α.
Πέτρος Στεφανέας Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Ε.Μ.Π.
Μιχαήλ Λουλάκης Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Ε.Μ.Π.
Αντώνιος Συμβώνης Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Ε.Μ.Π.