Τρέχον εξάμηνο

Εαρινό 2016-2017

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Δευτέρα
11:00-13:00 Υπολογιστική Γεωμετρία Β, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
13:00-15:00 Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού Β, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
15:00-18:00 Αλγόριθμοι στη Δομική Βιοπληροφορική Β, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
Τρίτη
9:30-13:30 Ειδικά Θέματα Λογικής 1.1.31, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής, ΕΜΠ
14:00-18:00 Αλγόριθμοι Δικτύων και Πολυπλοκότητα 1.1.29, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής, ΕΜΠ
Τετάρτη
15:00-17:00 Λογική Α31, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
Πέμπτη
12:00-14:00 Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού Β, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
14:00-16:00 Υπολογιστική Γεωμετρία Β, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
16:00-20:00 Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων 1.1.31, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής, ΕΜΠ
Παρασκευή
13:00-15:00 Λογική Α31, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
11:00-15:00 Μοντέλα υπολογισμού, Τυπικές Γλώσσες και Αυτόματα 1.1.29, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής, ΕΜΠ