Τρέχον εξάμηνο

Εαρινό 2017-2018

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Δευτέρα
09:00-11:00 Συνδυαστική Α31, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
11:00-14:00 Παραμετρική Πολυπλοκότητα και Αλγόριθμοι Α11, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
13:00-15:00 Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού Β, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
15:00-18:00 Αλγόριθμοι στη Δομική Βιοπληροφορική Β, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
Τρίτη
10:00-14:00 Ειδικά Θέματα Λογικής 1.1.31, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής, ΕΜΠ
13:00-15:00 Υπολογιστική Γεωμετρία Β, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
15:00-17:00 Αλγόριθμοι Δικτύων και Πολυπλοκότητα 1.1.29, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής, ΕΜΠ
Τετάρτη
09:00-11:00 Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι ΣΤ, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
15:00-17:00 Λογική Α31, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
17:00-19:00 Αλγόριθμοι Δικτύων και Πολυπλοκότητα 009, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής, ΕΜΠ
Πέμπτη
 09:00-11:00 Συνδυαστική Α31, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
 11:00-13:00 Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι ΣΤ, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
 13:00-15:00 Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού Β, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
15:00-17:00 Υπολογιστική Γεωμετρία Β, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
16:00-20:00 Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων 1.1.31, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής, ΕΜΠ
Παρασκευή
11:00-15:00 Μοντέλα υπολογισμού, Τυπικές Γλώσσες και Αυτόματα 1.1.29, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής, ΕΜΠ
13:00-15:00 Λογική Α31, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ